Et hjem, væk fra hjemmet

Havana Bungalow er en månedlig aflastning, der tilbydes til børn og unge i Havana efter visitation. Vi modtager bl.a. sent udviklede børn og unge med kognitive, relationelle og følelsesmæssige vanskeligheder.

Målgruppe: Børn og unge, der visitereres til aflastning i Havana Bungalow, har omfattende sociale og personlighedsmæssige problematikker, som har sat sine spor i barnets udvikling. Generelt for børnene ses en stor grad af vanskeligheder vedr. tilknytning, opmærksomhed og koncentration. Hverdagsmiljøet danner rammer for den pædagogiske indsats, og barnet og den unge har, med støtte fra personalet, mulighed for at undersøge og udvikle gode relationer til familien og hinanden og medarbejderne.

Beliggenhed: Havana Bungalow er har adresse på Birkelyparken 1C, 2670 Greve.

Fysiske Rammer: Havana Bungalow minder i sin fremtræden i et høj grad om et hjem, og personalet bestræber sig også på, at rammerne for aflastningen skal være rare og venlige børnene. Børnene deler soverum i 2, 3 og 4 mands- værelser afhængig af børnegruppen. Der er 2 hyggelige stuer, en PC-rum, en lille musikrum, et kreativt rum, 2 store køkkener, en sportshal og tilhørende legeplads og udendørs sportsbane.

Arbejdsgrundlag: Den pædagogiske grundstruktur tager afsæt i hverdagsmiljøet. Der arbejdes pædagogisk med struktur, forudsigelighed og samtale. I den socialpædagogiske indsats arbejdes, der ud fra en anerkendende tilgang, hvor medarbejderne møder børnene på en ligeværdig og empatisk måde.

Vores primære opgave er at skabe og udvikle et trygt tillidsvækkende miljø for børnene, der bidrager til at børnene udvikler deres kognitive, følelsesmæssige og sociale kompetencer. Havana Bungalow inddrager i videst muligt omfang børnenes forældre og relevante personer fra det private netværk i barnets liv.