Ungdomskultur og voksenliv

Klub Ti er en klub for de selvhjulpne unge. Her findes et miljø, hvor ungdommens liv udfoldes og udfordres. Miljøet er tilstræbt at have samme indhold som almen området, det sociale samvær prioriteres højt og aktivitets-tilbuddene er mange.

Vi anser venskaber og sunde relationer, som en vigtig del af de unges trivsel og udvikling. Vi bringer de unges individuelle ressourcer i spil og vi udfordrer dem i forhold til at deltage i fællesskabet.Vi har god erfaring med, at når den unge udvikler sig socialt, emotionelt og kognitivt er de stærkere rustet i voksenlivet og i de venskaber de tager med uden for Havana.

Vi har tre aftenklubber, hvor der er tilbud om aftensmad og aktiviteter. Aftenklubber er egen-betalt.

Vi vægter forældresamarbejdet og har flere arrangementer i løbet af året.