Studerende i Havana

I Havana indgår man på lige fod med det øvrige personale og det forventes at man også tager del i husets praktiske opgaver. Vi forventer, at man som studerende i Havana er initiativrig, ansvarsbevidst og nysgerrig på den pædagogiske praksis og har lyst til at bidrage til den pædagogiske udvikling i klubben. Derudover er der en forventning om, at man kan arbejde selvstændigt, både i forhold til praksis og i forhold til sine læringsmål. Man må som studerende i Havana forvente, at have to ugentlige aftenklubber, fordelt over tirsdag, onsdag og torsdag. Det vil være en fordel at have kørekort, da vi vi råder over to minibusser til ture og fast hjemtransport af børn.

Som studerende i Havana indgår man i en sjov, spændende og udfordrende hverdag, med mange forskelligartede opgaver. Havana er en institution som vægter udvikling af sociale relationer og selvstændighed højt og vi har altid gang i nye spændende projekter og tiltag. I Havana har man, som studerende, mulighed for at blive klogere på sig selv og den pædagogiske praksis indenfor området, i et miljø med stor pædagogisk frihed. I Havana får man 12 engagerede kolleger, som kan bidrage med forskellige syn på praksis. Som studerende har man mulighed for en times vejledning om ugen. Vejledningen tager udgangspunkt i praksiseksempler fra hverdagen, knyttet til læringsmålene, sat op mod relevant teori.

Som studerende i Havana kan du forvente at stifte bekendskab med følgende litteratur:

Teori: Bo Hejlskov Elven: Problemskabende adfærd. Peter Wick: Sådan håndtere du konflikter - situationel konflikthåndtering i praksis. Andy Højholdt: Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis mv.

Metoder: Kognitiv affektiv træning (KAT-kassen). Low arousal, Sociale historier mv.

 

Praktikvejledere i Havana;

Nicolai

Knut

Puk (PAU)