Hvem er blevet tilbudt nødpasning?

Det er vigtigt, at så mange børn som muligt holdes hjemme for at undgå smittespredning.

Nødpasning er derfor en undtagelse.
For at Havana kan tilbyde nødpasning i SFO, skal man opfylde et af disse kriterier:

  • 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige
    Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder
     
  • 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne
    Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder
     

Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud

Nødpasningen organiseres, så det er sikkert og trygt for børn og forældre - med god plads og færre børn og voksne end normalt, så risikoen for smitte og spredning minimeres. 

Hvis du får behov for nødpasning
Hvis din situation ændrer sig, så du får behov for nødpasning for dit barn i Havana, også som følge af den forlængede periode med lukning, skal du kontakte Leder Conni Bergendorff.

Det er en forudsætning for at kunne få nødpasning, at du opfylder et af kriterierne ovenfor.