Fællesskab og personlig udvikling

Klubdelen er for vores medlemmer fra 10 år. Her fokuserer vi på fællesskab og personlig udvikling.

Her tilbydes en struktureret hverdag, hvor børnene efter endt skoledag, vil mødes af velforberedte og imødekommende pædagogisk personale, som vil støtte og guide dem i at vælge aktiviteter, der opfylder deres behov efter en lang skoledag.

Vores medlemmer har alle det til fælles, at de skal støttes til udvikling af personlige kompetencer i fællesskab med andre. I klubdelen arbejder vi med at udvikle de unges selvstændighed og deres sociale kompetencer gennem en lang række forskellige aktiviteter, ture og arrangementer.

Derudover er der klubaften tirsdage, onsdage og torsdage fra kl. 17:00 - 21:00. Her er der plads til 18 hver gang.

Her findes et miljø, hvor ungdommens liv udfoldes og udfordres. Miljøet er tilstræbt at have samme indhold som almen området, det sociale samvær prioriteres højt og aktivitets-tilbuddene er mange.

Vi anser venskaber og sunde relationer, som en vigtig del af de unges trivsel og udvikling. Vi bringer de unges individuelle ressourcer i spil og vi udfordrer dem i forhold til at deltage i fællesskabet. Vi har god erfaring med, at når den unge udvikler sig socialt, emotionelt og kognitivt er de stærkere rustet i voksenlivet og i de venskaber de tager med uden for Havana.

Vi vægter forældresamarbejdet og har flere arrangementer i løbet af året.